Input:

127/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o zřízení vysokých škol "Akademie musických umění v Praze" Garance

č. 127/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o zřízení vysokých škol "Akademie musických umění v Praze"
DEKRET
presidenta republiky
ze dne 27. října 1945
o zřízení vysoké škody „Akademie musických umění v Praze“.
K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:
§ 1.
Počátkem studijního roku 1945/46 se zřizuje vysoká škola „Akademie musických umění v Praze“.
Tato vysoká škola má 4 odbory, a to odbor hudební, odbor