Input:

126/1950 Sb., Vládní nařízení, kterým se zrušuje Fond pro pojišťování vývozních úvěrů Garance

č. 126/1950 Sb., Vládní nařízení, kterým se zrušuje Fond pro pojišťování vývozních úvěrů
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 22. srpna 1950,
kterým se zrušuje Fond pro pojišťování vývozních úvěrů.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 odst. 1 zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:
§ 1.
Fond pro pojišťování vývozních úvěrů (dále jen „Fond“), jenž byl zřízen zákonem č. 121/1931 Sb., o podpoře zahraničního obchodu, a jehož právní poměry byly dále upraveny vládním nařízením