Input:

R 126/1949; Garance

č. 126/1949 Sb. rozh. obč.
Podle § 1, odst. 2, ě. 9 zákona o ochraně nájemníků nelze svolit k výpovědi nájemní smlouvy, má-li podle stavebního po volem být přestavěn na provozovnu také byt, ohledně něhož místní národní výbor nedal svolení, aby byl užíván k jiným účelům než k bydlení (§ 19, odst. 1, č. 2 zák. č. 138/1948 Sb., o hospodaření s byty).
(Rozhodnutí krajského soudu v Jihlavě z 23. března 1949, R 47/49.)
Vlastník domu požádal soud o svolení k výpovědi nájemní smlouvy podle § 1, odst. 2, č. 9 zákona o ochraně nájemníků s tím, že výměrem okresního národního výboru mu bylo dáno stavební povolení k přestavbě domu, která je užitečnější a kterou nelze provést bez vyklizení pronajatých místností. Místní národní výbor se však úsnesl, aby byt v přízemí domu, který při přestavbě měl být adaptován na obchodní místnosti, nebyl zrušen.
Okresní soud v Pacově dal svolení k výpovědi nájemní smlouvy.
Krajský soud zamítl k rekursu vypovídaného návrh na svolení k výpovědi.
Důvody:
Jde o výpověď opírající se o důvod § 1, odst. 2, č. 9 zákona o ochraně nájemníků ve znění vyhl. č. 62/1934 Sb., totiž o úřední povolení ke stavbě, kterou má být kromě jiných stavebních prací přestavěn na provozovnu byt vypovídaného. Podle ustanovení § 19, Odst. 1, č. 2