Input:

R 121/1950 (tr.); Garance

č. 121/1950 Sb. rozh. tr.
Výrok je pronesen „před více lidmi“ i tehdy, jestliže byl pronesen sice jen před jedinou osobou, ale mohl být postřehnut i další osobou v sousední místnosti oddělené tenkou přepážkou a pachatel o tom věděl.
(Rozhodnutí krajského soudu v Jihlavě z 9. prosince 1949, To 336/49.)
Okresní soud v Havlíčkově Brodě zprostil obžalovanou mimo jiné i obžaloby pro přečin ublížení na cti presidentu republiky podle § 23 odst. 1 zák. č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky, když zjistil, že obžalovaná pronesla závadné výroky, zakládající jinak objektivní i subjektivní skutkovou podstatu tohoto přečinu, při noční službě v inspekčním pokoji nemocnice pouze před jednou osobou, jež byla v místnosti přítomna, tedy nikoliv před více lidmi.
Krajský soud vyhověl odvolání veřejného žalobce z výroku o vině, zrušil zprošťující výrok a uznal obžalovanou vinnou uvedeným přečinem.
Z důvodů:
Okresní soud zjistil sice, že obžalovaná pronesla závadné výroky, které by jinak naplňovaly objektivní i subjektivní skutkovou podstatu přečinu podle § 23 odst. 1 zák. č. 231/1948 Sb., odůvodnil však zprošťující rozsudek tím, že výroky byly proneseny jen