Input:

R 12/1949 (tr.); Garance

č. 12/1949 Sb. rozh. tr.
Zahájení řízení o prohlášení nezvěstného obviněného za mrtva není ještě důvodem pro zrušení zabavení majetku podle § 13, odst. 7 zák. č. 23/1948 Sb., o výkonu trestů postihujících majetek.
(Rozhodnutí krajského soudu v Plzni z 22. března 1949, To 63/49.)
Okresní soud v Plzni vyslovil podle § 13, odst. 1 zák. č. 23/1948 Sb. zabavení veškerého majetku obviněného.
Krajský soud zamítl stížnost manželky obviněného.
Z důvodů:
Podle § 19 zák. č. 23/1948 Sb. je stěžovatelka jako manželka obviněného k stížnosti oprávněna.
Stížnost však není opodstatněna.
Stěžovatelka uplatňuje, že bylo zahájeno řízení o prohlášení nezvěstného obviněného za