Input:

R 119/1951; Garance

č. 119/1951 Sb. rozh. obč.
Súd porušil zákon, keď zamietol nárok na prisúdenie úrazového 1 dôchodku, ak neskúmal, či nie je daný nárok na jednorazové úrazové odškodné.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu zo 16. februára 1951, Cz IX 56/50.)
Najvyšší súd vyslovil o sťažnosti pre porušenie zákona podanej generálnym prokurátorom podľa § 55 zák. č. 319/48 Sb., o zľudovení súdnictva, že rozsudkom Krajského súdu v Banskej Bystrici z 19. mája 1950 bol porušený zákon.
Dôvody:
Ústredná národná poisťovňa – Národná poisťovňa v Bratislave výmerom z 11. januára 1950 č. 04 05 28 zamietla žiadosť navrhovateľa o priznanie úrazového dôchodku preto, že strata zárobkovej schopnosti nedosiahla 20% ale ani nie 10%. V dôsledku podaného opravného prostriedku Krajský súd v Banskej Bystrici v spomenutom rozsudku síce zisťuje na základe posudku znalca, že strata nehtového článku prostredného prstu pravej ruky spôsobuje u žalobcu stratu pracovnej schopnosti o 10%, predsa návrh na prisúdenie úrazového odškodného celkom zamietol s odôvodnením, že strata zárobkovej schopnosti navrhovateľa nedosahuje 20%.
Sťažnosť pre porušenie zákona je odôvodnená.
Podľa §