Input:

118/1946 Sb., Vládní nařízení, jímž se určité činnosti prohlašují za odbornou činnost lékárnickou Garance

č. 118/1946 Sb., Vládní nařízení, jímž se určité činnosti prohlašují za odbornou činnost lékárnickou
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 26. dubna 1946,
jímž se určité činnosti prohlašují za odbornou činnost lékárnickou.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 3, odst. 3 zákona ze dne 18. prosince 1906, č. 5 ř. z. z roku 1907, kterým se upravuje lékárnictví:
§ 1.
Za odbornou činnost ve smyslu § 3, odst. 1, č. 4 zákona č. 5/1907 ř.z. se považují také tyto činnosti, pokud je jejich předmětem farmacie nebo jiný obor, který ji může nahraditi:
1. učitelská činnost na ústavech nebo v laboratořích universitních nebo úředně autorisovaných ústavech (aspirantských školách);
2. úspěšné studium na tuzemské vysoké škole;
3. činnost ve státních úřadech, ve státních ústavech pro zkoumání léčiv (potravin) nebo podobných odděleních Státního zdravotního ústavu;
4. činnost u nositelů veřejnoprávního sociálního pojištění (zaopatření) a jejich svazů;
5. činnost v závodech zabývajících se výrobou léčiv.
§ 2.
Činnost podle § 1 nutno prokázati:
a) pokud jde o č. 1, 3 a 4, jmenovacím dekretem a potvrzením zaměstnavatelovým,
b) pokud jde o č. 2, diplomem doktora přírodních věd, souvisí-li obor disertace s farmaceutickými vědními obory, anebo jinými doklady o úspěšném vysokoškolském studiu takových oborů (vysvědčeními z laboratoří a vysvědčeními kolokvijními),
c) pokud jde o č. 5, potvrzením zaměstnavatelovým a orgánu závodního zastupitelstva zaměstnanců.
§ 3.
Do odborné patnáctileté činnosti uvedené v § 3, odst. 4 zákona č.