Input:

R 114/1950 (tr.); Garance

č. 114/1950 Sb. rozh. tr.
Jestliže se pachatelé spolčili v úmyslu rozvrátit jednotné zemědělské družstvo, směřuje trestná činnost k podvrácení lidově demokratického zřízení a společenské a hospodářské soustavy republiky ve smyslu § 2 zák. č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky.
(Rozhodnutí krajského soudu v Jihlavě ze 16. prosince 1949, To 354/49.)
Okresní soud v Pelhřimově uznal obžalované vinnými mimo jiné přečinem sdružování proti státu podle § 2 odst. 1 zák. č. 231/1948 Sb., a to na podkladě tohoto zjištění: čtyři rolníci, z nichž obžalovaný A byl vesnickým boháčem a jiný též kovářským mistrem, organisovali akci k rozvrácení jednotného zemědělského družstva, které v obci bylo zakládáno a s nímž mělo splynout místní elektrárenské družstvo. Obžalovaní, kteří byli členy tohoto elektrárenského družstva, opatřili podle napřed učiněné domluvy od spoluobžalovaného místního obchodníka větší počet prohlášení, že „podepsaný nevstupuje do jednotného zemědělského družstva“, a rozdávali je v obci k podpisu. Obžalovaný A prohlašoval při různých příležitostech a před více lidmi, že musí jednotné zemědělské družstvo rozbít, a obcházel zemědělce, aby je získal pro svůj plán. Říkal, že shání hlasy k rozbití jednotného zemědělského družstva. Jednání obžalovaných vzbudilo v obci a okolí pohoršení. Okresní soud uznal, že obžalovaní jednali v úmyslu podvracet lidově demokratické zřízení a společenskou a hospodářskou soustavu republiky, zaručené ústavou, a že se k tomu cíli spolčili. Trest na svobodě byl vyměřen s použitím § 266 tr. z. pod zákonnou trestní sazbou.
Krajský soud zamítl odvolání obžalovaných z výroku o vině, vyhověl však odvolání veřejného žalobce z výroku o trestu u všech obžalovaných.
Z důvodů:
Odvolací soud po doplnění řízení zjistil, že na přípravné schůzi konané k založení jednotného zemědělského družstva byl vysvětlen jeho význam. Na to byla místním rozhlasem rozšířena výzva, aby se členové místního elektrárenského družstva, kteří se nechtějí stát členy jednotného zemědělského družstva, v tomto směru vyjádřili, neboť jinak se stanou automaticky jeho členy. Obžalovaní se smluvili, že toto prohlášení podají, a to písemně. Jeden z obžalovaných pak sháněl hlasy na rozbití jednotného zemědělského družstva. Za tím účelem se smluvil se spoluobžalovanými, nechali si pak u spoluobžalovaného obchodníka na stroji napsat 100 kusů prohlášení (ten jich napsal ve skutečnosti 112 kusů) s textem, že podepsaný nevstupuje do jednotného zemědělského družstva. Proč nepodal toto prohlášení každý z obžalovaných sám a proč jich nechali natisknout 100 kusů, nemohli