Input:

R 112/1952; Garance

č. 112/1952 Sb. rozh. obč.
Zatajil-li pojištěnec při uplatnění nároku na nemocenské, že si přivodil pracovní neschopnost jako bezprostřední následek opití, může pojišťovna od něho požadovat vrácení nemocenského, jež mu vyplatila.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 8. února 1951, 35 Ok 17/51.)
Pojištěnec se v hostinci opil a v důsledku opití pak při nasedání na kolo, na němž chtěl odjet domů, narazil na auto, jímž byl s kola sražen. Při uplatnění nároku na nemocenské zatajil pojištěnec pojišťovně, že k nehodě, v důsledku níž se stal k práci neschopným, došlo pro jeho opití. Pojišťovna přiznala mu nemocenské a vyplatila mu celkem 15.595 Kčs. Když pak dodatečně zvěděla pravý stav věci, uložila pojištěnci výměrem, aby jí vrátil částku, kterou mu vyplatila. Pojištěnec domáhal se opravným prostředkem, aby výměr pojišťovny, jímž mu bylo uloženo vrácení nemocenského, byl zrušen.
Okresní soud civilní v Praze návrh na zrušení výměru zamítl.
Krajský soud nevyhověl odvolání navrhovatele.
Z odůvodnění:
Z provedených důkazů bylo zjištěno, že navrhovatel v opilosti narazil do kolemjedoucího auta, byl s kola sražen a poraněn. V nemocnici, kam byl po nehodě dopraven, byl – jak bylo zjištěno – desorientován a