Input:

R 111/1949 (tr.); Garance

č. 111/1949 Sb. rozh. tr.
Jednočinný souběh zločinu neoprávněného opuštění území republiky podle § 40 zák. č. 231/1948 Sb. s přečinem uprchnutí před odvodem podle § 44 zák. č. 193/1920 Sb. je možný.
(Rozhodnutí krajského soudu v Plzni ze 14. srpna 1949, To 397/49.)
Obžalovaný po obdržení předvolání k odvodu překročil neoprávněně československou státní hranici a přešel do Německa.
Okresní soud v Plzni uznal ho vinným zločinem neoprávněného opuštění území republiky podle § 40 zák. č. 231/1948 Sb. a přečinem uprchnutí před odvodem podle § 44 zák. č. 193/1920 Sb.
Krajský soud tento rozsudek potvrdil.
Z důvodů:
Obžalovaný obdržel předvolání k odvodu do československé branné moci a proto si byl vědom toho, že neoprávněným opuštěním území republiky uniká své občanské odvodní povinnosti. Zároveň však – opouštěje území republiky – byl si vědom, že svým odchodem do ciziny ve své osobě odnímá republice pracovní sílu, které je nutně zapotřebí k splnění pětiletého plánu.
Neoprávněným opuštěním území republiky obžalovaný tedy porušil dva právní statky, totiž jednak právo československé branné moci, aby řádně splnil svou odvodní povinnost, jednak poškodil zájem republiky na