Input:

111/1947 Sb., Zákon, kterým se zrušují poplatky z obchodních a živnostenských knih a z knih notářských Garance

č. 111/1947 Sb., Zákon, kterým se zrušují poplatky z obchodních a živnostenských knih a z knih notářských
ZÁKON
ze dne 11. června 1947,
kterým se zrušují poplatky z obchodních a živnostenských knih a z knih notářských.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Všechny předpisy o poplatku z obchodních a živnostenských knih se zrušují.
§ 2.
Předpisy o poplatku z repertorií, vedených o notářských jednáních, a z protestních protokolů (saz. pol. 29/74, věta prvá poplatkového zákona) a o poplatku z jednací knihy, knihy protestů a depositní knihy veřejných notářů