Input:

110/1952 Sb., Nařízení ministra chemického průmyslu o nevyužitých odpadních a upotřebených olejích mazacích Garance

č. 110/1952 Sb., Nařízení ministra chemického průmyslu o nevyužitých odpadních a upotřebených olejích mazacích
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
NAŘÍZENÍ
ministra chemického průmyslu
ze dne 2. prosince 1952,
o nevyužitých odpadních a upotřebených olejích mazacích.
Ministr chemického průmyslu stanoví podle § 41 odst. 4 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):
§ 1.
Plnění státního národohospodářského plánu vyžaduje, aby bylo přikročeno k plnému využití upotřebených a odpadních olejů mazacích (dále jen „odpadní oleje“).
§ 2.
Všichni spotřebitelé minerálních olejů mazacích jsou povinni odpadní oleje zachycovat, shromažďovat a odvádět do sběren.
§ 3.
(1) Výhradním sběrem odpadních olejů se pověřuje hlavní správa odbytu ministerstva chemického průmyslu pro celé území Československé republiky.
(2) Hlavní správa odbytu ministerstva chemického průmyslu oznámí všem spotřebitelům vhodným způsobem místa sběren.
§ 4.
(1) Povinný sběr se vztahuje na tyto druhy odpadních olejů:
a) letecké oleje,
b) motorové oleje automobilové a traktorové,
c) oleje turbinové, transformátorové (isolační), kompresorové, převodové a ložiskové.
(2) Povinný sběr se nevztahuje na oleje řezné, maštěné a emulgační a na ložiskové oleje používané na lokomotivách.
§ 5.
Povinný sběr odpadních olejů se určuje z nakupovaných, po případě spotřebovaných minerálních olejů, nejméně v této výši:
 
u leteckých olejů
10 %,
u motorových olejů automobilových a traktorových
15 %,
u turbinových olejů
70 %,
u transformátorových (isolačních) olejů
70 %,
u kompresorových olejů
30 %,
u převodových olejů
20 %,
u ložiskových olejů
10 %.
§ 6.
(1) Povinnost odvodu odpadních olejů do sběru odpadá v případě, že spotřebitel
a) regeneruje upotřebený turbinový, transformátorový nebo kompresorový olej ve schválené vlastní regenerační stanici,
b) předčišťuje sám odpadní ložiskové oleje pro další použití ve vlastním závodě,
c) koupený olej použije pro účely exportní, jako první náplň nově vyrobených strojů anebo pro účely studijní, výzkumné a pod.
(2) Spotřebitelé,