Input:

R 110/1951; Garance

č. 110/1951 Sb. rozh. obč.
Výchovné náleží důchodci i na dítě, o něž dosud nepečoval, navrhne-li závazně, aby výchovné bylo vypláceno osobě, která o dítě skutečně pečuje.
Jiná osoba ani veřejný orgán, který pečuje o výživu a výchovu dítěte, nemá samostatného vlastního nároku na výchovné.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 21. března 1950, Co I 751/49.)
Výměrem Ústřední národní pojišťovny z 23. března 1949 byla zamítnuta žádost žalobcova o přiznání výchovného na nezletilou dceru, narozenou v r. 1939, protože prý o ni nepečuje. Žalobce tvrdí v žalobě, že od roku 1942 až do 31. října 1945 platil výživné Ústavu pro péči o dítě v Praze. Od 26. března 1944 je důchodcem a má měsíčně 1407 Kčs důchodu. Dítě je ve výchově a výživě Okresní péče o mládež v Litomyšli.
Krajský soud v Praze vyhověl žalobě a uznal Ústřední národní pojišťovnu povinnou vyplácet výchovné v zákonné výměře počínaje 1. dubnem 1949 do pokladny Okresní péče o mládež v Litomyšli. Vyhověl tak žalobnímu návrhu, který žalobce změnil při ústním jednání v tomto smyslu.
Nejvyšší soud nevyhověl odvolání Ústřední národní pojišťovny a rozsudek krajského soudu potvrdil s tím, že žalovaná strana je povinna vyplácet žalobci důchod zvýšený o výchovné, které má vyplácet do rukou Okresní péče o mládež v Litomyšli.
Z důvodů:
Nesprávně dovozuje první soud z § 68 odst. 3 zák. č. 99/1948 Sb., o národním pojištění, že výchovné náleží Okresní péči o mládež, v jejíž výchově jest nezletilé dítě. Odvolatelka tu právem namítá, že Okresní péče o mládež sama nárok mít nemůže. Výchovné není samostatnou dávkou, nýbrž jen zvýšením důchodu pojištěnce. Okresní péče o mládež není důchodcem a proto chybí u ní předpoklady pro nárok na výchovné podle § 68 odst. 3 zákona o národním pojištění.
Rozsudek prvého soudu jest však přesto ve věci samé správný, neboť nárok na výchovné podle § 68 odst. 1 zákona o národním pojištění žalobci přísluší, neboť o dítě pečuje. Tento předpoklad je u něho splněn návrhem, který učinil při ústním jednání, aby výchovné, o něž žádá, bylo vydáno Okresní péčí o mládež v Litomyšli, která o dítě pečuje. Bude-li tomuto návrhu vyhověno, bude dítě