Input:

11/1954 Sb., Vládní nařízení o změnách působnosti v oboru zákona o bezpečnosti při práci, platné do 31.8.1961 Archiv

č. 11/1954 Sb., Vládní nařízení o změnách působnosti v oboru zákona o bezpečnosti při práci, platné do 31.8.1961
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 12. února 1954
o změnách působnosti v oboru zákona o bezpečnosti při práci.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 odst. 1 zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:
§ 1.
Působnost orgánů inspekce práce, pokud jde o povolování práce přes čas pro jednotlivé závody a podniky v mezích zákonných předpisů [§ 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 67/1951 Sb., o bezpečnosti při práci (dále jen „zákon”)], se přenáší na orgány nadřízené podniku. Orgány inspekce práce v dohodě s orgány hygienické a protiepidemické služby však mohou s hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stanovit, zda, za jakých podmínek a v jakém rozsahu lze povolit práci přes čas v některých závodech a podnicích, po případě mohou povolenou práci přes čas zakázat.
§ 2.
(1)  Působnost orgánů podle § 7 odst. 2 a § 10 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona se mění takto:
1.  Vymezení úkolů orgánů inspekce práce jednotné odborové organisace (§ 7 odst. 2 zákona) přísluší jednotné odborové organisaci v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady.
2.  Podrobné předpisy o