Input:

11/1947 Sb., Vyhláška o vyvlastnění k účelům vojenských výcvikových táborů Garance

č. 11/1947 Sb., Vyhláška o vyvlastnění k účelům vojenských výcvikových táborů
VLÁDNÍ VYHLÁŠKA
ze dne 21. ledna 1947
o vyvlastnění k účelům vojenských výcvikových táborů.
Podle § 1, odst. 2, písm. c) zákona ze dne 29. března 1935, č. 63 Sb., o vyvlastnění k