Input:

R 109/1951; Garance

č. 109/1951 Sb. rozh. obč.
Vdova – důchodkyně, která se provdala a znovu ovdověla, nemá nárok na původní vdovský důchod, zanikl-li nárok na něj z jiného důvodu než z důvodu provdání.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 10. října 1950, Cpo I 1361/50.)
Žalobkyně požívala po svém prvém manželovi (před účinností zákona o národním pojištění) vdovský důchod. Ten jí byl zastaven proto, že v jejím zdravotním stavu nastala změna k lepšímu, takže přestala být invalidní. Provdala se 14. února 1948 znovu a opět ovdověla. Po druhém manželovi nemá nárok na vdovský důchod, neboť nebyl vůbec pojištěn. Domáhala se přiznání nároku na původní důchod z důvodu § 65 odst. 7 zákona o národním pojištění, Ústřední národní pojišťovna zamítla její žádost.
Krajský soud v Olomouci žalobě proti tomuto výměru vyhověl a uznal žalovanou Ústřední národní pojišťovnu povinnou platit žalobkyni vdovský důchod od 15. září 1949.
Nejvyšší soud vyhověl odvolání žalované Ústřední národní pojišťovny a zamítl žalobu o vdovský důchod.
Z důvodů:
Žalobkyně nemá nárok na vdovský důchod po svém druhém manželovi, neboť nebyl vůbec pojištěn. Ustanovení § 65 odst. 1–6 zák. o národním pojištění nelze použít, neboť upravují nárok vdovy po