Input:

R 108/1952; Garance

č. 108/1952 Sb. rozh. obč.
Trest nápravného opatření spojený s propadnutím části otcovy odměny za práci (§§ 37 a násl. tr. zák.) není důvodem pro snížení příspěvků, které je otec povinen poskytovat dětem na úhradu osobních potřeb.
(Rozhodnutí krajského soudu v Liberci z 15. listopadu 1951, 7 Ok 137/51.)
Okresní soud v Turnově uložil otci, aby přispíval na úhradu osobních potřeb svých dvou dětí každému částkou 700 Kčs měsíčně.
Ve stížnosti proti tomuto usnesení otec mimo jiné namítal, že příspěvek 700 Kčs měsíčně na každé dítě je nepřiměřený při nejmenším po dobu, pokud mu bude srážena v důsledku uloženého mu trestu nápravného opatření jedna osmina platu.
Krajský soud stížnosti otce nevyhověl a k otázce, o niž jde, uvedl
v odůvodnění:
Při rozhodování o výši příspěvku na výživu dětí byly směrodatnými potřeby dětí a výdělečné a majetkové možnosti rodičů jakožto osob, které