Input:

R 108/1949 (tr.); Garance

č. 108/1949 Sb. rozh. tr.
K přechovávání ve smyslu § 29, odst. 1, písm. a) zák. č. 231/1948 Sb. stačí, že pachatel má u sebe nebo na místě jemu přístupném vědomě některou ze zbraní uvedených v tomto zákonném ustanovení. Nezáleží ani na podnětu nebo účelu přechovávání, ani na délce doby, po kterou pachatel zbraň přechovává.
(Rozhodnutí krajského soudu v Plzni z 22. května 1949, To 174/49.)
Obžalovaný přechovával po krátkou dobu (několika dnů nebo týdnů) samopal, který pak prodal jinému.
Okresní soud v Horšovském Týně zprostil obžalovaného obžaloby pro přečin nedovoleného ozbrojování podle § 29, odst. 1, písm. a) zák. č. 231/1948 Sb., ježto podle jeho názoru předpokládá skutková podstata tohoto přečinu ve směru subjektivním úmysl pachatele k přechovávání zakázané zbraně, t. j. k držení zbraně po určitou delší nepřetržitou dobu.
Krajský soud vyhověl odvolání veřejného žalobce, zrušil