Input:

108/1946 Sb., Vládní nařízení, kterým se zrušuje Úschovna hromadných sirotčích pokladen v Brně Garance

č. 108/1946 Sb., Vládní nařízení, kterým se zrušuje Úschovna hromadných sirotčích pokladen v Brně
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 14. května 1946,
kterým se zrušuje Úschovna hromadných sirotčích pokladen v Brně.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 90 ústavní listiny, § 99 zákona o organisaci soudů a čl. V, odst. 2 nesporného patentu:
§ 1.
Úschovna hromadných sirotčích pokladen v Brně, zřízená vládním nařízením ze dne 29. března 1928, č. 50 Sb., jímž se zrušují schovací úřady civilních soudů v Praze a v Brně,