Input:

107/1948 Sb., Ústavní zákon, kterým se prodlužuje lhůta k podání žádosti o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti Garance

č. 107/1948 Sb., Ústavní zákon, kterým se prodlužuje lhůta k podání žádosti o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti
ÚSTAVNÍ ZÁKON
ze dne 28. dubna 1948,
kterým se prodlužuje lhůta k podání žádostí o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto ústavním zákoně:
§ 1.
Lhůta k podání