Input:

R 106/1949 (tr.); Garance

č. 106/1949 Sb. rozh. tr.
Ke skutkové podstatě přečinu nedovoleného ozbrojování podle § 29, odst. 1, písm. b) zákona na ochranu lidově demokratické republiky, č. 231/1948 Sb., stačí v subjektivním směru pachatelovo vědomí, že předměty jím přechovávané jsou takového druhu, jaký uvádí toto zákonné ustanovení.
(Rozhodnutí krajského soudu v Českých Budějovicích z 13. května 1949, To II 61/49.)
Okresní soud v Kaplici uznal obžalovaného vinným přečinem nedovoleného ozbrojování podle § 29, odst. 1, písm. b) zák. č. 231/1948 Sb. spáchaným tím, že bez povolení příslušného úřadu hromadil střelné zbraně a střelivo.
Krajský soud zamítl odvolání obžalovaného.
Z důvodů:
U obžalovaného byly při domovní prohlídce nalezeny 3 lovecké pušky, 3 hlavně dvojité brokovnice a 3 pažby k