Input:

R 105/1951; Garance

č. 105/1951 Sb. rozh. obč.
Důvodem zvláštní výměry sociálního důchodu manželů je snaha vytvořit rodinný důchod. Proto i snížení důchodu manželů musí být z jejich celkového důchodu provedeno v témž poměru, jako se má plný důchod manželů k důchodu jednotlivce.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 6. června 1950, Cpo I 432/50.)
Žalujícím manželům byl Ústřední národní pojišťovnou přiznán snížený sociální důchod v částce 450 Kčs měsíčně: Žalobou se domáhali zvýšení na plný sociální důchod, protože jsou zcela potřební a nikoliv jen částečně, a také proto, že sociální důchod nesmí prý být u jedné osoby snížen pod 300 Kčs měsíčně.
Krajský soud v Pardubicích zamítl tuto žalobu.
Nejvyšší soud nevyhověl odvolání žalobců.
Z důvodů:
Již první soud zjistil, že žalobci mají hospodářské stavení v ceně asi 70.000 Kčs a pole ve výměře asi 2 ha. Proto první soud uznal, že jsou potřební pouze částečně, neboť mají levné ubytování a určitý