Input:

R 104/1953 (tr.); Garance

č. 104/1953 Sb. rozh. tr.
Podle § 53 tr. zák. nelze vyslovit zákaz pobytu vztahující se jen na určitý dům nebo byt.
(Rozhodnutí krajského soudu v Hradci Králové z 9. července 1953, 2 To 108/53.)
Lidový soud v Rychnově n. Kněž. odsoudil obviněného pro trestný čin rozkrádání národního majetku podle § 245 odst. 1 písm. a) tr. zák. spáchaný tím, že v době od 15. do 29. srpna 1952 šestkrát za sebou vždy v noci odcizil z uzamčené zásuvky regálu hotelu, v němž bydlel, větší částku peněz ke škodě národního podniku. Podle § 53 tr. zák. vyslovil lidový soud, že se obviněnému zakazuje pobyt v hotelu, v němž bydlel.
Krajský soud vyhověl odvolání obviněného potud, že zrušil rozsudek lidového soudu ve výroku, jímž byl podle § 53 tr. zák. vysloven zákaz pobytu obviněného v hotelu.
Z