Input:

R 102/1953; Garance

č. 102/1953 Sb. rozh. obč.
K rozhodnutí o návrhu na obnovu řízení podaném po 31. prosinci 1950 je příslušný soud lidový, i když v původním řízení byl podle předpisů platných před 1. lednem 1951 soudem prvé stolice soud krajský.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu ze 17. dubna 1953, Cz 102/53.)
O návrhu na přiznání úrazového důchodu rozhodl krajský soud rozsudkem z 19. prosince 1950. V roku 1952 podal navrhovatel u krajského soudu návrh na obnovu řízení.
Krajský soud v Praze návrh odmítl.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona, podané podle § 210 o. s. ř., že usnesením krajského soudu byl porušen zákon.
Z odůvodnění:
O návrhu na obnovu řízení rozhoduje podle § 203 o. s. ř. soud, který ve věci samé rozhodl v prvé stolici. V daném případě rozhodoval sice v prvé stolici krajský soud, leč k jeho rozhodnutí došlo ještě za účinnosti dříve platných předpisů o věcné příslušnosti. Ustanovení § 203 o. s. ř. může se však vztahovat pouze na soudy, jak jsou uvedeny v § 3 o. s. ř., tedy dnes na soudy lidové, ježto podle uvedeného