Input:

R 102/1952; Garance

č. 102/1952 Sb. rozh. obč.
Osobní osvobození od poplatku podle § 10 odst. 1 písm. a) zákona č. 173/1950 Sb., o soudních poplatcích, se nevztahuje na národní podniky.
(Rozhodnutí krajského soudu v Hradci Králové z 21. února 1952, 7 Ok 72/52.)
Okresní soud v Náchodě uložil v exekuční věci národnímu podniku jako vymáhajícímu věřiteli, aby do tří dnů zaplatil soudní poplatek za povolení exekuce, ježto osvobození podle § 10 odst. 1 písm. a) zákona č. 173/1950 Sb., o soudních poplatcích, se na národní podniky nevztahuje.
Krajský soud nevyhověl stížnosti vymáhajícího věřitele.
Odůvodnění:
Vymáhající strana podala stížnost proti usnesení, kterým ji prvý soud vyzval, aby do tří dnů zaplatila soudní poplatek za povolení exekuce. Ve stížnosti uplatňuje, že se na ni vztahují ustanovení § 10 odst. 1 písm. a) zákona č. 173/1950 Sb. a dovozuje, že národní podniky jsou osobně od soudních poplatků osvobozeny, poněvadž jsou postaveny na roveň orgánům veřejné správy, po případě státním ústavům a státním fondům, ježto spravují majetek státem jim svěřený.
Stížnost není důvodná.
Je sice pravda, že podle § 103 o. z. je majetková podstata národního podniku majetkem národním a tudíž vlastnictvím státu. Osobní osvobození od soudních poplatků podle § 10 zákona č. 173/1950 Sb. nemá však každý subjekt, který spravuje státní vlastnictví, nýbrž osvobození požívá československý stát