Input:

102/1950 Sb., Vládní nařízení, kterým se stanoví počátek účinnosti zákona o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů, platné do 31.12.1965 Archiv

č. 102/1950 Sb., Vládní nařízení, kterým se stanoví počátek účinnosti zákona o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů, platné do 31.12.1965
[zrušeno č. 65/1965 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 11. července 1950,
kterým se stanoví počátek účinnosti zákona o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 12 zákona č. 234/1949 Sb., o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů:
§ 1.
Zákon č. 234/1949 Sb., o náhradách cestovních, stěhovacích a