Input:

R 102/1949 (tr.); Garance

č. 102/1949 Sb. rozh. tr.
Pro skutkovou podstatu přečinu ohrožování jednotného hospodářského plánu z nedbalosti podle § 38 zák. č. 231/1948 Sb. je nerozhodné, že nenastala porucha v plnění plánu, ježto to, co bylo zameškáno nedbalostí obžalovaného, bylo dohnáno v nedělní práci.
(Rozhodnutí krajského soudu v Hradci Králové z 22. dubna 1949, To II 140/49.)
Obžalovaný byl nočním topičem v národním podniku. Jeho povinností bylo udržovat v noci přiměřenou teplotu a tlak ve dvou kotlích, které vyhřívaly sušárnu příze. Za normální obsluhy kotlů vyschla vždy příze v sušárně přes noc, takže byla hned způsobilá k dalšímu zpracování. Obžalovaný dne 21. ledna 1949 pil před nástupem do práce alkohol, nastoupil pak práci podnapilý, v tomto stavu později při práci usnul, v kotlích vyhaslo a následkem toho zůstala příze v sušárně mokrá. Proto nemohla být druhého dne zpracována a bylo nutno ji dosušit a zpracovat při mimořádné nedělní práci, při níž bylo zaměstnáno 10 zaměstnanců a spotřebováno mimořádně 30 q uhlí.
Okresní soud v Trutnově uznal obžalovaného vinným přečinem ohrožování jednotného hospodářského plánu z nedbalosti podle § 38 zák. č. 231/1948 Sb. a uvedl
v důvodech:
„Obžalovaný pracoval v národním podniku. Způsob, jakost a spolehlivost jeho práce měly vliv na provádění a plnění pětiletého hospodářského plánu (jednotného hospodářského plánu), k němuž byl zavázán tento podnik. Obžalovaný však pro opilost, do níž se sám uvedl, plnil povinnosti vyplývající z jeho zaměstnání nočního topiče nedbale. Místo, aby řádně topil pod kotly a dohlížel na ně, spal. Tím došlo k ochromení chodu výroby a v důsledku toho i k ohrožení provádění jednotného hospodářského plánu.
Svědek P. sice uvedl, že činem obžalovaného nemohlo být ohroženo plnění jednotného hospodářského plánu, poněvadž práce zanedbaná vinou obžalovaného byla dodělána během týdne, resp. v neděli. Soud