Input:

100/1952 Sb., Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží Garance

č. 100/1952 Sb., Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 9. prosince 1952
o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 zákona č. 292/1948 Sb., o úpravě celního sazebníku v době přechodné:
§ 1.
Celní sazebník se mění a doplňuje takto:
1. Sazebník číslo 175 zní:
„175. Surový minerální olej (ropa) ..... beze cla“.
2. U poznámky k saz. čís. 44, u poznámky k saz. pol. 62 b) 2, u poznámky k saz. pol. 109 b) 1, u poznámky k saz. pol. 250 a) 1, u poznámky k saz. čís. 250, u poznámky 3 k saz. čís. 284, u poznámky 4 k saz. čís. 284 [u odst. a) i b)], u poznámky 3 za saz. čís. 285, u poznámky k saz. čís. 287, u poznámky 2 k saz. pol. 290 a), u poznámky k saz. pol. 292 a), u poznámky 2 k saz. čís. 294, u poznámek 1 a 2 k saz. pol. 296 a) 3 beta), u poznámky k saz. čís. 318, u poznámky k saz. pol. 409 a), u poznámky k saz. čís. 418, u poznámky k saz. pol. 420 a), u poznámky k saz. čís.443, u poznámky k saz. čís. 483 a 484, u poznámky