Input:

10/1946 Sb., Vládní nařízení, kterým se zrušuje podnik "Státní statky zemědělských škol a výzkumných ústavů zemědělských" a nahrazuje samostatnými podniky "Státní statky zemědělských škol" a "Státní pokusné statky výzkumných ústavů zemědělských", platné do 31.12.1948 Archiv

č. 10/1946 Sb., Vládní nařízení, kterým se zrušuje podnik "Státní statky zemědělských škol a výzkumných ústavů zemědělských" a nahrazuje samostatnými podniky "Státní statky zemědělských škol" a "Státní pokusné statky výzkumných ústavů zemědělských", platné do 31.12.1948
[zrušeno č. 312/1948 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 8. ledna 1946,
kterým se zrušuje podnik „Státní statky zemědělských škol a výzkumných ústavů zemědělských“ a nahrazuje samostatnými podniky „Státní statky zemědělských škol“ a „Státní pokusné statky výzkumných ústavů zemědělských“.
Vláda republiky Československé nařizuje podle §§ 1, 2 a 6 zákona ze dne 18. prosince 1992, č. 404 Sb., o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní:
§ 1
(1) Podnik „Státní statky zemědělských škol a výzkumných ústavů zemědělských“ se zrušuje a