Input:

1/1959 Sb., Vládní nařízení o ochraně proti zavlečení a rozšiřování škůdců rostlin při dovozu, průvozu a vývozu, platné do 31.3.1964 Archiv

č. 1/1959 Sb., Vládní nařízení o ochraně proti zavlečení a rozšiřování škůdců rostlin při dovozu, průvozu a vývozu, platné do 31.3.1964
[zrušeno č. 61/1964 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 9. ledna 1959
o ochraně proti zavlečení a rozšiřování škůdců rostlin při dovozu, průvozu a vývozu
Vláda Republiky československé nařizuje podle § 26 odst. 2 zákona č. 188/1950 Sb., o zdokonalení rostlinné výroby:
§ 1
Základní ustanovení
(1) Opatření na ochranu proti zavlečení a rozšiřování škůdců rostlin (dále jen „škůdci“) podle dalších ustanovení tohoto nařízení se vztahují
1. na rostlinné zboží v čerstvém nebo sušeném stavu včetně zboží mletého, šrotovaného, drceného, loupaného, lisovaného nebo obdobným způsobem upraveného;
2. na živé škůdce.
(2) Rostlinným zbožím se rozumí:
a) rostliny a jejich podzemní i nadzemní části, plody a semena;
b) neodkorněné dřevo, nezpracovaná kůra, nezpracovaný korek a nezpracovaná rašelina.
§ 2
Seznam škůdců
(1) Za škůdce (karanténní škůdce) se ve smyslu tohoto nařízení považují:
A.

Háďátko bramborové
(Heterodera rostochiensis Wllw.)
Háďátko zhoubné
(Ditylenchus dipsaci Hühn)
Třásněnka mečíková
(Taenithrips gladioli Mand.)
Sítěnka řepná
(Piesma quadrata Fieb.)
Mšička révokaz
(Viteus vitifolii Fitch.)
Štítenka zhoubná - červec San José
(Quadraspidiotus perniciosus Comst.)
Štítenka japonská
(Leucaspis japonica Cockll)
Červec zhoubný
(Pseudococcus comstocki Kuw.)
Mandelinka bramborová
(Leptinotarsa decemlineata Say)
Listokaz japonský
(Popilia japonica Newm.)
Listokaz bavlníkový
(Pantomorus leucoloma Boh.)
Listopas skladištní
(Caulophylus latinasus Say)
Přástevníček americký
(Hyphantria cunea Drury)
Makadlovka řepná
(Gnorimoschema ocelatellum Boyd.)
Makadlovka bramborová
(Gnorimoschema operculellum Zell.)
Obaleč východní
(Laspeyresia molesta Busck.)
Zavíječ hrušňový
(Numonia pyrivorella Mats.)
Vzpřímenka azalková
(Gracilaria azaleella Brants.)
Obaleč karafiátový
(Tortix prunubana Hb.)
Obaleč azalkový
(Acalla schalleriana L.)
Vrtule ovocná
(Ceratitis capitata Wied.)
Vrtule jabloňová
(Rhagoletis pomonella Walsh.)
Cibulovka zhoubná
(Eumerus strigatus Fall.)
Cibulovka podobná
(Eumerus tuberculatus Rond.)
Cibulovka narcisová
(Lampetia equestris Fabr.)
Cibulovka šedá
(Lampetia clavipes Fabr.)
Rakovina brambor
(Synchytrium endobioticum Schilb.)
Ouškatost azalek
(Exobasidium azaleae Peck.)
Háďátko jahodníkové
(Aphelenchoides fragariae Ritz.-Bos.)
Roztočík jahodníkový
(Tarsonemus fragariae Zimmerm.)
Bakteriosa hyacintů
(Pseudomonas hyacinthi Wakk.)
Odumírání jilmů
(Ophiostoma ulmi Schwarz.)
Houba Chalara quercina Henry
Houba Endothia parasitica (Murr.)
Anders
B.

Zrnokazovití
(Bruchidae)
Pilous - všechny druhy tohoto rodu
(Calandra spec.)
Kůrovcovití
(Scolytidae)
Zaviječ paprikový
(Plodia interpunctella Hb.)
Zaviječ moučný
(Ephestia sericarium Scott.)
Zaviječ rýžový
(Corcyra cephalonica Stt.)
Makadlovka obilná
(Sitotroga cerealella Ol.)
Hnědnutí a lámavost stonků lnu
(Polyspora lini Laff.)
Septoriosa Inu
(Phlyctaena linicola Speg.)
Sněť mazlavá zakrslá
(Tilletia controversa Kühn)
Kokotice - všechny druhy tohoto rodu
(Cuscuta spec.)
Záraza - všechny druhy tohoto rodu
(Orobanche spec.)
(2) Ministerstvo zemědělství a lesního