Input:

R 1/1951 (tr.); Garance

č. 1/1951 Sb. rozh. tr.
K objasnění toho, zda čin vesnického boháče, jímž byl ztěžován plynulý provoz státní strojní stanice, byl spáchán úmyslné či z nedbalosti, t. j. k objasnění subjektivní stránky pachatelova činu je nutno, aby soud i z úřední moci opatřil a provedl vhodné důkazy o poměru obviněného k lidově demokratickému zřízeni republiky, zejména k přestavbě zemědělské výroby k vyšším výrobním formám.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 19. září 1950, Tz 1 172/50.)
Majitel rolnické usedlosti, pily a obchodu dřívím otevřel v lednu za mrazivého počasí po ukončení jízdy traktorem výpustné kohouty u motoru a odešel, aniž by vyčkal, až voda z chladiče a bloku úplně vyteče. Tím se stalo, že voda v bloku zamrzla, blok praskl a traktor byl vyřazen z provozu. Den předtím byl obviněný upozorněn, že traktor bude vykoupen státní strojní stanicí.
Okresní soud v Bystřici n. Pernšt. zprostil obviněného žaloby pro přečin ohrožování jednotného hospodářského plánu z nedbalosti podle § 38 zák. č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky, spáchaný tím, že za uvedených okolností nevěnoval traktoru dostatečnou pozornost.
Krajský soud v Brně vyhověl odvolání veřejného žalobce potud, že obviněného tímto přečinem uznal vinným.
Nejvyšší soud vyhověl stížnosti pro zachování zákona podané generálním prokurátorem, zrušil rozsudek krajského soudu a vrátil mu věc, aby o odvolání veřejného žalobce znovu jednal a rozhodl.
Z důvodů:
Podle obsahu spisů jde o vesnického boháče, tedy podle zkušeností o příslušníka třídy lidí, jejíž příslušníci používají všech prostředků, aby zpomalovali a ztěžovali socialisaci vesnice.
Jedním ze způsobů sabotáže je ztěžování plynulého provozu státních strojních stanic. Proto se měl okresní i krajský soud