Sbírka zákonů 24/1999 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví na rok 1999 podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny a ...Garance


341/1997 Sb. byl zrušen předpisem 24/1999 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví na rok 1999 podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny a programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí.

Sbírka zákonů 447/2001 Sb., Vyhláška Českého báňského úřadu o báňské záchranné službě, ve znění účinném k 1.12.2015Garance


341/1992 Sb. byl zrušen předpisem 447/2001 Sb., Vyhláška Českého báňského úřadu o báňské záchranné službě, ve znění účinném k 1.12.2015.

Sbírka zákonů 341/2014 Sb., Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění účinném k 21.4.2020Garance


341/2002 Sb. byl zrušen předpisem 341/2014 Sb., Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění účinném k 21.4.2020.